Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Dod yn wirfoddolwr

Os ydych chi eisiau sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed ac eisiau gwell gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, mae dod yn wirfoddolwr gyda Llais yn ffordd wych o gymryd rhan o bell.

Rydyn ni eisiau cyrraedd cymaint o bobl â phosib ac mae bod yn wirfoddolwr yn sicrhau eich bod chi’n clywed am y gwaith rydyn ni’n ei wneud ac yn gwybod am yr holl gyfleoedd i ddweud eich dweud am y pethau sy’n bwysig i chi.

Byddwch chi'n:

  • derbyn ein cylchlythyr rheolaidd sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwaith presennol 
  • cael cyswllt wrthom ni am unrhyw ymgynghoriadau sydd ar y gweill er mwyn i chi allu rhoi eich barn 
  • gallu dylanwadu ar ein blaenoriaethau gwaith yn y dyfodol yn ein cynllun blynyddol 
  • gallu rhannu eich profiadau negyddol a chadarnhaol 
  • helpu i roi gwybod i fwy o bobl am Llais a sut i gyfrannu at wasanaethau gwell

Gwirfoddolwch gyda ni

NODWEDDOL

Gwirfoddolwch gyda ni

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i annog eraill i ddweud eu dweud am wasanaethau’r GIG a Gofal Cymdeithasol a bod yn ddolen gyswllt bwysig rhwng y rhai sy’n cynllunio a darparu gwasanaethau, y rhai sy’n eu harolygu a’u rheoleiddio a’r rhai sy’n ei ddefnyddio.

Cysylltwch â Ni