Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Amdanom ni

Rydym yn gorff statudol annibynnol, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llawer mwy o lais i bobl Cymru wrth gynllunio a darparu eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Ar 1 Ebrill 2023, disodlodd Llais y saith Cyngor Iechyd Cymuned sydd wedi cynrychioli buddiannau pobl sy’n defnyddio gwasanaethau GIG Cymru ers bron i 50 mlynedd.

Rydym yn datblygu eu gwaith ac yn cyflwyno pwerau ychwanegol [link to Improving health and social care services] i gynyddu eich dylanwad ar lunio eich gwasanaethau GIG, a bellach ar lunio eich gwasanaethau gofal cymdeithasol hefyd. 

Rydym bob amser yn croesawu adborth am ein gwasanaethau ein hunain hefyd, fel y gallwn bob amser weithio i wneud yn well. Cysylltwch â ni i rannu unrhyw adborth sydd gennych. Rhown wybod i chi sut y byddwn yn addasu gwasanaethau o ganlyniad iddo.

Eich tîm Llais lleol

NODWEDDOL

Eich tîm Llais lleol

Dewch o hyd i'ch tîm Llais lleol a chysylltwch.

Eich tîm Llais lleol