Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Dweud eich dweud

Ydych chi'n defnyddio gwasanaethau'r GIG neu ofal cymdeithasol - er enghraifft, meddygon teulu, ysbytai, fferyllfeydd, deintyddion, yn derbyn gofal yn y cartref neu'n byw mewn cartref gofal?

Yna gallwch chi helpu i'w wneud yn well i bawb trwy ddweud wrthym am eich profiadau - da a drwg.

Rydym eisiau clywed gan bobl yn holl gymunedau amrywiol Cymru – yn enwedig y rhai nad yw eu lleisiau bob amser yn cael eu clywed.

Bydd eich straeon bywyd go iawn a’ch adborth am ddefnyddio gwasanaethau’r GIG a Gofal Cymdeithasol yn helpu i greu darlun o’r hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio, fel y gallwn helpu llunwyr polisïau a gweithredwyr i wella gwasanaethau. 

Ac, oherwydd ein bod yn gorff statudol, mae'n rhaid i holl sefydliadau'r GIG, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector sy'n darparu gofal wrando arnom.

Mae llawer o ffyrdd cyflym a hawdd i ddweud eich dweud: 

  • gallwch lenwi ein ffurflen adborth cyffredinol (sy’n cymryd tua phum munud) 
  • neu edrychwch ar ein harolygon i weld a oes gennych unrhyw beth i'w ddweud am rywbeth penodol y gallem fod yn holi amdano.

Os ydych angen cyngor, help gyda chwyn neu os ydych yn barod i adrodd eich stori, cysylltwch â ni.

Yn eich ardal

NODWEDDOL

Eich tîm Llais lleol

Dewch o hyd i'ch tîm Llais lleol a chysylltwch.

Eich tîm Llais lleol