Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Gweithio mewn partneriaeth â ni

Rydym am weithio mewn partneriaeth â phob sefydliad sydd hefyd yn canolbwyntio ar greu Cymru iachach. 

Tra'n parhau i fod yn annibynnol, rydym hefyd am weithio ar y cyd â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn dod â data cyfoethog iddynt, gan gynnwys safbwyntiau, pryderon a phrofiadau go iawn pobl, gan rannu’r hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio i’w helpu yn yr ymgyrch i wella gwasanaethau.

Byddwn hefyd yn cyflwyno sylwadau i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol; cyfrannu at grwpiau a byrddau; ymateb i ymgynghoriadau ffurfiol a chyhoeddi adroddiadau ar y materion sydd bwysicaf i bobl Cymru.

Rydym hefyd am weithio gyda mentrau cenedlaethol a chyda sefydliadau eraill, gan gynnwys grwpiau cymunedol, sy'n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn arbennig o awyddus i weithio gyda'r rhai a all ein helpu i glywed gan y rhai na chlywir eu lleisiau yn aml.

Gweithio efo ni

NODWEDDOL

Partneriaethau Gwaith

Os ydych yn meddwl y dylem fod yn gweithio gyda chi ac nid ydym, cysylltwch â ni

Cysylltwch â Ni