Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Mae gwybod beth sy'n gweithio'n dda yn y GIG a gwasanaethau Gofal Cymdeithasol yn golygu y gallwn rannu'r gwaith da hwnnw ledled Cymru. Weithiau, mae angen i bobl gwyno neu rannu adborth am brofiad gwael, mae cwyno pan aiff pethau o chwith hefyd yn bwerus o ran newid gwasanaethau er gwell, gallwn ni eich helpu chi gyda hynny hefyd.

Bydd eich adborth yn gwella gofal pawb ac yn newid bywydau llawer o bobl. Byddwn yn sicrhau bod eich barn a'ch adborth yn cael eu defnyddio i ddylanwadu ar y newid hwn.

Oherwydd ein bod ni’n gallu clywed am brofiadau iechyd a gofal cymdeithasol, byddwn ni’n gallu creu darlun cyfan o’r hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio ar draws gwasanaethau. Felly bydd eich barn yn helpu gwasanaethau i ddod yn ddi-dor, yn ogystal â gwell.