Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Pwy ydym ni

Mae gennym tua 100 o staff a thîm cynyddol o wirfoddolwyr sy’n gweithio ledled Cymru.

Ydych chi’n defnyddio gwasanaethau GIG neu ofal cymdeithasol yng Nghymru?

Os ydych, gallwch ein helpu i’w gwneud yn well i bawb trwy ddweud eich dweud

Ac mae eich llais yn fwy pwerus nag erioed o’r blaen

Llais yw’r corff cenedlaethol, annibynnol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais cryfach i bobl Cymru yn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Yr hyn a wnawn

Rydyn ni yma i sicrhau bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn defnyddio’ch safbwyntiau a’ch profiadau i gynllunio a darparu gwell gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae eich tîm Llais lleol yn casglu eich profiadau – da a drwg – o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac yn darparu cymorth i wneud cwynion.

Yna maent yn gweithio gyda darparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol a’r GIG lleol i ymateb i’r pethau sydd bwysicaf i bobl yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Oherwydd ein bod ni’n gorff statudol, mae’n rhaid i sefydliadau’r GIG, awdurdodau lleol a darparwyr gofal trydydd sector wrando.

Dweud eich dweud

Rydym am glywed gan bobl yn holl gymunedau amrywiol Cymru, yn enwedig y rhai nad yw eu lleisiau bob amser yn cael eu clywed.

Mae llawer o ffyrdd i ddweud eich dweud:

Byddwch yn rhan o rywbeth pwysig

Rydyn ni yma i wneud yn siŵr bod barn a phrofiadau pobl yn helpu i wneud gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn well i bawb.

I ddarganfod mwy am Llais a sut y gallwch chi gyfrannu at wella iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru gyda ni, cysylltwch â’ch tîm Llais lleol.

Video