Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Pwy ydym ni

Mae gennym tua 100 o staff a thîm cynyddol o wirfoddolwyr sy’n gweithio ledled Cymru.

Eich tîm Llais lleol

Mae gennym dimau rhanbarthol sy'n cwmpasu pob ardal o Gymru, gan weithio'n agos gyda phobl leol a chymunedau i gasglu eich barn a darparu cefnogaeth i wneud cwynion.

Dyma sut maen nhw’n creu darlun o’r hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio ar lefel leol fel y gallant weithio gyda’r GIG lleol a darparwyr gofal cymdeithasol i ymateb i’r pethau sydd bwysicaf i bobl yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Dewch o hyd i'ch tîm Llais lleol a chysylltwch.

Diddordeb mewn ymuno â ni?