Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Dod yn wirfoddolwr

Hoffech chi helpu i benderfynu ar ddyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru? Mae dod yn wirfoddolwr Llais yn ffordd wych o wneud yn siŵr bod eich llais chi a lleisiau eich cymuned yn cael eu clywed gan y rheini sy’n penderfynu ac yn rheoleiddio sut mae gwasanaethau’n cael eu darparu.

Codwch eich Llais

Beth rydym ni’n ei wneud

Rydym yma i sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn defnyddio'ch safbwyntiau a'ch profiadau i gynllunio a darparu  gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gwell. A phan aiff pethau o chwith gall ein heiriolwyr cwynion annibynnol a hyfforddedig eich cefnogi i wneud cwynion.

Rhaid i leisiau cryf pobl Cymru fod wrth galon system iechyd a gofal cymdeithasol effeithiol, wedi ei uno ar gyfer Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Dewch o hyd i gyngor, cefnogaeth, digwyddiadau a mwy yn eich ardal

Pori pob ardal

Sgwrs Genedlaethol: Ein Cynllun Strategol Llais 2024-2027

Dysgwch mwy
NODWEDDOL

Gwneud cwyn

Cael help gyda'ch cwyn i'r GIG neu'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Cael help