Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Eich llais ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Rydyn ni eisiau i bawb sy'n byw yng Nghymru wybod pwy ydyn ni, beth rydyn ni'n ei wneud a'r gwahaniaeth rydyn ni'n ei wneud. Rydym am i'n gweithgareddau a'n gwasanaethau fod yn hawdd i'w darganfod.

Darllenwch ein Datganiad Hygyrchedd

Beth rydym ni’n ei wneud

Rydym yma i sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn defnyddio'ch safbwyntiau a'ch profiadau i gynllunio a darparu  gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gwell.

Rhaid i leisiau cryf pobl Cymru fod wrth galon system iechyd a gofal cymdeithasol effeithiol, wedi ei uno ar gyfer Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Dewch o hyd i gyngor, cefnogaeth, digwyddiadau a mwy yn eich ardal

Pori pob ardal

NODWEDDOL

Ein Cynllun 100 Diwrnod

Mae ein cynllun 100 diwrnod yn tynnu sylw at ein hymrwymiad a'n hymgyrch i gymryd camau cynnar fydd yn helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl a chymunedau ym mhob rhan o Gymru.  

Darllenwch y cynllun 100 diwrnod llawn

Sut mae eich adborth yn helpu

NODWEDDOL

Bydd eich straeon yn newid bywydau

Rydym yn mynd â'ch adborth i'r GIG a darparwyr gofal cymdeithasol fel y bydd eich profiadau go iawn yn gwella gwasanaethau iechyd a gofal i bawb. 

Sut mae eich adborth yn helpu