Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Adroddiad Ein 100 Diwrnod Cyntaf

Yn ein 100 diwrnod cyntaf, rydym wedi bod yn gwrando ar bobl a'u cynrychiolwyr sy’n byw ac yn gweithio i'n cymunedau ledled Cymru.

Dysgwch mwy

Beth rydym ni’n ei wneud

Rydym yma i sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn defnyddio'ch safbwyntiau a'ch profiadau i gynllunio a darparu  gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gwell. A phan aiff pethau o chwith gall ein heiriolwyr cwynion annibynnol a hyfforddedig eich cefnogi i wneud cwynion.

Rhaid i leisiau cryf pobl Cymru fod wrth galon system iechyd a gofal cymdeithasol effeithiol, wedi ei uno ar gyfer Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Dewch o hyd i gyngor, cefnogaeth, digwyddiadau a mwy yn eich ardal

Pori pob ardal

NODWEDDOL

Gwneud cwyn

Cael help gyda'ch cwyn i'r GIG neu'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Cael help

NODWEDDOL

Cymerwch ran

Digwyddiadau