Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

 • yn hanfodol i waith y safle
 • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

 • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
 • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Yn eich ardal

Gogledd Cymru

Yn cwmpasu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl sy’n byw yn yr ardaloedd canlynol:

 • Ynys Môn
 • Gwynedd
 • Conwy
 • Sir Dinbych
 • Sir y Fflint
 • Wrecsam
Swyddfeydd

Llais Bangor
Uned 11 Cwrt Castan, Ffordd y Parc, Parc Menai
Bangor
LL57 4FH

Cyfarwyddiadau

Llais Wrecsam
Unedau 1B + 1D Parc Busnes Wilkinson, Ffordd De Clywedof, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9AE

Cyfarwyddiadau
Delwedd
North Wales
View content for this area

Gorllewin Cymru

Yn cwmpasu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl sy’n byw yn yr ardaloedd canlynol:

 • Sir Gaerfyrddin
 • Ceredigion
 • Sir Benfro
Swyddfeydd

Llais Caerfyrddin
Swît 5, Llawr 1af, Tŷ Myrddin, Heol yr Hen Orsaf
Caerfyrddin
SA31 1LP

Cyfarwyddiadau

Llais Aberdaugleddau
Swît 18 Cedar Court, Parc Busnes Havens Head
Aberdaugleddau
SA73 3LS

Cyfarwyddiadau

Llais Aberystwyth
Adeilad LlC, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr
Aberstwyth
SY23 3UR

Cyfarwyddiadau
Delwedd
West Wales
View content for this area