Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Ein Bwrdd

Mae ein Bwrdd yn gosod ein strategaeth, ac yn darparu craffu, goruchwylio a llywodraethu ar draws ein holl waith.

Mae ein holl bolisïau a gweithdrefnau yn cael eu cymeradwyo gan y Bwrdd fel ein bod yn gweithio'n effeithiol. Mae’r Bwrdd yn dwyn y tîm gweithredol i gyfrif am gyflawni ein nodau, amcanion a blaenoriaethau i fodloni’r gofynion a nodir yn Neddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 a’n dyletswyddau sector cyhoeddus ehangach.

Rydym eisiau i bobl gymryd rhan cymaint â phosibl yn Llais ac felly rydym yn cynnal ein cyfarfodydd gyhoeddus y Bwrdd yn chwarterol ac mewn gwahanol leoliadau o amgylch Cymru, y gall unrhyw un ymuno yn bersonol neu ar-lein.

Mae’r safbwyntiau a’r profiadau y mae pobl wedi’u rhannu â ni yn cael eu trafod a gwneir penderfyniadau am wahanol agweddau ar ein gwaith. Mae cyfrinachedd unigolion, yn naturiol, yn cael ei gynnal bob amser.


Dyddiadau Cyfarfod Bwrdd

26 Gorffennaf 2023
26 Hydref 2023
24 Ionawr 2024

Papurau Cyfarfod Bwrdd

Agenda - 28 Ebrill 2023

 Ni fydd papurau'r cyfarfod yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon ond byddant ar gael ar gais i [email protected].