Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Jack Evershed

Aelod Anweithredol Bwrdd Llais

Cefais fy ngeni ar fferm ddefaid y teulu ger Aberystwyth.

Astudiais ym Mhrifysgol Rhydychen a chwblhau fy addysg gyda gradd mewn Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg. Yn dilyn hynny bûm yn gweithio yn y diwydiant cyflenwi amaethyddol am wyth mlynedd.

Ym 1990 ymunais â'r busnes teuluol. Ers dychwelyd i’r fferm, mae wedi dod yn angerdd i mi ddylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau yn y GIG i ddiwallu anghenion poblogaethau gwledig Canolbarth Cymru.

Rwyf wedi gwneud hyn drwy amrywiaeth o lwybrau a rolau o brotestio, aelodaeth o'r Cyngor Iechyd Cymunedol, Cadeirydd Iechyd a Gofal Gwledig Cymru a Chyd-Gadeirydd Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth.

Y rolau hyn a daniodd fy niddordeb mewn cydgynhyrchu gwasanaethau ac a arweiniodd at wneud MBA ym Mhrifysgol Aberystwyth. Daeth y cymhwyster ôl-raddedig hwn i ben gydag adroddiad ar y ffordd orau i’r cyhoedd a chleifion ddylanwadu ar eu gwasanaethau gofal tra’n osgoi marchnata’r gwasanaethau hynny.

Edrychaf ymlaen at gyfrannu fy ngwybodaeth a phrofiad i helpu i ddatblygu gwasanaethau Llais ar gyfer pobl Cymru.

Delwedd
Jack Evershed Llais Board Member