Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Rhannwch eich stori

Bydd eich straeon bywyd go iawn a’ch adborth am ddefnyddio gwasanaethau’r GIG a Gofal Cymdeithasol yn helpu i greu darlun o’r hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio, fel y gallwn helpu llunwyr polisïau a gweithredwyr i wella gwasanaethau.

Ac, oherwydd ein bod yn gorff statudol, mae’n rhaid i holl sefydliadau’r GIG, awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector sy’n darparu gofal wrando.

Cymerwch bum munud i rannu eich stori.
 

Cwblhewch yr arolwg

Sut byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

Rhannodd Frank ac Anne EU stori ar fyw gyda dementia

Video
Dod o hyd i wasanaethau yn eich ardal leol

Os oes angen cyngor neu wybodaeth arnoch am wasanaethau lleol, cysylltwch â'ch tîm Llais lleol.