Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Sut mae eich adborth yn helpu

Siaradwch â ni a daw eich llais yn fwy pwerus nag erioed o'r blaen wrth wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bawb. Dyna beth rydyn ni yma ar ei gyfer.

Dywedwch wrthym am eich profiadau

Dywedwch wrthym am eich profiadau – da a drwg – a byddant yn llywio ein hadborth swyddogol ar wasanaethau i holl lunwyr polisïau a gweithredwyr y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Oherwydd ein bod yn gorff statudol, mae’n ofynnol iddynt wrando a gweithredu ar yr hyn a glywant gennym. Er bod hon yn sefyllfa bwerus, ein nod bob amser yw cydweithredu a bod sefydliadau'n dod i ddibynnu fwyfwy ar eich gwybodaeth a'ch profiadau wrth gynllunio a darparu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Mae deall yr hyn sy’n gweithio’n dda yn golygu y gallwn rannu hynny o amgylch Cymru; ac mae cwyno pan aiff pethau o chwith yn bwerus o ran eu newid er gwell, felly byddwn yn eich helpu chi ynglŷn â hynny hefyd.

Dyna sut y bydd eich adborth yn gwella gofal pawb ac yn newid bywydau llawer o bobl. Byddwn yn sicrhau y bydd hyn yn digwydd.

Ac mae’r ffaith ein bod yn gweithio ym maes iechyd a maes gofal cymdeithasol yn golygu y byddwn yn gallu creu darlun cyfan o'r hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio. Felly bydd eich barn yn helpu gwasanaethau i ddod yn ddi-dor ac yn well ar yr un pryd.

Rhannwch eich stori

NODWEDDOL

Ydych chi'n defnyddio gwasanaethau'r GIG neu ofal cymdeithasol?

Yna gallwch chi helpu i'w gwneud yn well i bawb trwy ddweud wrthym am eich profiadau - da a drwg.

Rhannwch eich stori