Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Ein Sianeli Cyfryngau Cymdeithasol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith, dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol

Cysylltwch â ni

Yn Llais, rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu â chymunedau ledled Cymru i glywed gan bobl am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae ein cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu inni gasglu profiadau lleol fel y gallwn rannu’r hyn a glywn â’r GIG, awdurdodau lleol, a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau eraill yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, fel bod eich barn a’ch profiadau CHI yn llywio’r gwaith o ddatblygu a chyflawni gwelliannau mewn iechyd a gwasanaethau. gwasanaethau gofal cymdeithasol i bawb.

Byddwn hefyd yn cyhoeddi datganiadau rhanbarthol ar flaenoriaethau a gweithgareddau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a nodwyd gan yr hen Gynghorau Iechyd Cymuned.

Rhaid i leisiau cryf pobl Cymru fod wrth galon system iechyd a gofal cymdeithasol effeithiol, wedi ei uno ar gyfer Cymru - felly gwnewch yn siŵr bod eich llais chi yn CAEL EI GLYWED.