Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Dewch i weithio i ni

Swyddi Gwag Presennol

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Rydym yn edrych i dyfu ein tîm, edrychwch ar ein swyddi gwag presennol:

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y modd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg swydd

2 x Eiriolwr Cwynion (wedi’u lleoli ar draws Gogledd Cymru)

Band 6 – Cyflog o £33,706 i £40,588 pro rata/y flwyddyn (dyfarniad cyflog yn yr arfaeth)

1 swydd 37.5 awr yr wythnos

1 swydd 30 awr yr wythnos 

Gwnewch Gais

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Llais (Gorllewin Cymru) yn chwilio am Swyddog Cymorth Eiriolaeth llawn amser sydd wedi'i leoli'n bennaf yn swyddfa Caerfyrddin i ddarparu cefnogaeth i'r Adran Eiriolaeth Cwynion a'r tîm gweinyddol cyffredinol. 

Trosolwg swydd

Swyddog Cymorth Eiriolaeth – Llais (Gorllewin Cymru)

Parhaol

Band 4

37.5 Awr - (Llun - Gwener)

Y gallu i siarad Cymraeg - Dymunol

Gwnewch Gais

Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Llais  (Caerdydd a Bro Morgannwg) yn chwilio am Swyddog Cymorth Eiriolaeth llawn amser sydd wedi'i leoli'n bennaf yn swyddfa Caerdydd i ddarparu cefnogaeth i'r Adran Eiriolaeth Cwynion a'r tîm gweinyddol cyffredinol. 

Trosolwg swydd

Swyddog Cymorth Eiriolaeth – Llais (Caerdydd a Bro Morgannwg)

Parhaol

Band 4

37.5 Awr - (Llun - Gwener)

Y gallu i siarad Cymraeg - Dymunol

Gwnewch Gais

Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a’r cyhoedd yng Nghymru a gwrando arnynt. Gwnawn hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Er mwyn ein helpu ar ein taith i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, rydym yn chwilio am ddau Ddirprwy Gyfarwyddwr Rhanbarthol ar gyfer rhanbarthau Cwm Taf Morgannwg a Chaerdydd a Bro Morgannwg yn Llais i weithio 37.5 awr yr wythnos.

Gwnewch Gais