Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Dewch i weithio i ni

Swyddi Gwag Presennol

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Mae'r rôl hon gyda Llais. Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y modd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg swydd

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoeddus Cymru a gwrando arnynt. Rydym yn gwneud hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Ydych chi’n angerddol am wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych wedi dod ar gael yn Llais Gogledd Cymru, Eiriolydd Cwynion, Band 6, 30 awr yr wythnos.

Mae’r swydd hon wedi’I lleoli yn bennaf yn swyddfa Bangor / Wrecsam. Mae hon yn rôl hybrid, gyda gweithio o bell a swyddfa.

Mae’r gallu i gyfarthrebu yn Gymraeg yn hanfodol

Dysgwch mwy

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Mae'r rôl hon gyda Llais. Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y modd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg swydd

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoeddus Cymru a gwrando arnynt. Rydym yn gwneud hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Ydych chi’n angerddol am wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych wedi dod ar gael yn Llais Gogledd Cymru ar gyfer Eiriolwr Cwynion, Band 6, 30 awr yr wythnos

Mae’r swydd hon wedi’I lleoli yn bennaf yn swyddfa Bangor / Wrecsam. Mae hon yn rôl hybrid, gyda gweithio o bell a swyddfa.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

Dysgwch mwy

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Byddwch yn rhan o Llais a'n helpu i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb. 

Trosolwg swydd

Mae Llais yn gorff cenedlaethol ac annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoedd Cymru a gwrando arnynt. Rydym yn gwneud hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Ydych chi'n angerddol am wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych ar gael yn Swyddfa Genedlaethol Llais ar gyfer Cyfieithydd Cymraeg, 37.5 awr yr wythnos, Band 5.

Er mwyn ein helpu ar ein taith i wneud gwahaniaeth gwirioneddol mewn iechyd a gofal cymdeithasol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig, yn ddibynadwy ac yn meddu ar wybodaeth dda o arferion swyddfa.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gydag Uwch Dîm Rheoli Swyddfa'r Llais, staff a Rheolwr/wraig Gweithrediadau Rhanbarthol i gefnogi gwella gwasanaethau a sicrhau bod y Gymraeg yn ystyriaeth allweddol ym musnes Llais.

Mae hyn yn cynnwys cyfieithu dogfennau o'r Saesneg i'r Gymraeg ac o bryd i'w gilydd o'r Gymraeg i'r Saesneg. Bydd y rôl hon yn cyfrannu at sicrhau bod Llais yn cydymffurfio â Rheoliadau Safonau'r iaith Gymraeg (2011), a thrwy hynny helpu i sicrhau bod gwasanaethau dwyieithog yn cael eu cynnig i bobl ledled Cymru.

Mae hon yn rôl hybrid, gyda gweithio o bell ac o’r swyddfa.

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol.

Dysgwch Mwy

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Mae'r rôl hon gyda Llais. Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y modd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg swydd

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoeddus Cymru a gwrando arnynt. Rydym yn gwneud hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Ydych chi’n angerddol am wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych wedi dod ar gael yn Llais Caerdydd ar Bro Morganwwg Rhanbarthol, Band 3, 37.5 awr yr wythnos.

Mae’r swydd hon wedi’I lleoli yn bennaf yn swyddfa Caerdydd a’r Fro. Mae hon yn rôl hybrid, gyda gweithio o bell a swyddfa.

Mae’r gallu I gyfarthrebu yn Gymraeg yn dymunol. 

Dysgwch Mwy

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Mae'r rôl hon gyda Llais. Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y modd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg swydd

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoeddus Cymru a gwrando arnynt. Rydym yn gwneud hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Ydych chi’n angerddol am wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych wedi dod ar gael yn Llais Gwent ar gyfer Swyddog Cymorth Eiriolaeth, Band 4, 37.5 awr yr wythnos i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth tan 21 Gorffennaf 2024

Mae’r swydd hon wedi’I lleoli yn bennaf yn swyddfa Cwmbran. Mae hon yn rôl hybrid, gyda gweithio o bell a swyddfa.

Mae’r gallu I gyfarthrebu yn Gymraeg yn dymunol.

Dysgwch mwy

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Mae'r rôl hon gyda Llais. Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y modd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg swydd

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoeddus Cymru a gwrando arnynt. Rydym yn gwneud hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Ydych chi’n angerddol am wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych wedi dod ar gael yn Llais Gwent ar gyfer Swyddog Cymorth Eiriolaeth, Band 4, 22.5 awr yr wythnos.

Mae’r swydd hon wedi’I lleoli yn bennaf yn swyddfa Cwmbran. Mae hon yn rôl hybrid, gyda gweithio o bell a swyddfa.

Mae’r gallu I gyfarthrebu yn Gymraeg yn dymunol.

Dysgwch mwy

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Mae'r rôl hon gyda Llais. Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y modd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg swydd

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoeddus Cymru a gwrando arnynt. Rydym yn gwneud hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Ydych chi’n angerddol am wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych wedi dod ar gael yn Llais Gogledd Cymru ar gyfer Swyddog Cymorth Gweinyddol, Band 4, 30 oawr yr wythnos.

Mae’r swydd hon wedi’I lleoli yn bennaf yn swyddfa Bangor. Mae hon yn rôl hybrid, gyda gweithio o bell a swyddfa.

Mae’r gallu I gyfarthrebu yn Gymraeg yn hanfodol.

Dysgwch Mwy