Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Grace Quantock

Is-Gadeirydd Bwrdd Llais

Yn ystod fy ngyrfa rwyf wedi gweithio ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a hawliau dynol.

Rwy'n ymchwilydd ac yn gynghorydd seicotherapiwtig mewn practis preifat gydag MA mewn seicotherapi ac ymarfer cwnsela a ffocws mewn gofal iechyd wedi'i gyfryngu'n ddigidol.

Mae fy niddordeb ymchwil yn cynnwys cyflwyno digidol, lles cleifion ac iechyd meddwl.
Rwyf wedi ymgymryd â dwy gymrodoriaeth a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i ddarparu gwasanaethau digidol ac rwyf wedi gwneud ymchwil ar gyflenwi data wedi’i lywio gan drawma.

Rwy’n angerddol am gydraddoldeb a chynhwysiant ac yn 2019 cyfrannais at Adolygiad Holmes o gynhwysiant mewn bywyd cyhoeddus.

Ymhlith swyddi a rolau eraill, rwy’n aelod anweithredol o ymddiriedolaeth GIG Dyffryn Gwy a Gofal Cymdeithasol Cymru. Rwyf hefyd yn Ddarlithydd Gwadd yn y Gyfadran Addysg a Gwyddorau Bywyd ar yr MA Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed ar gyfer Prifysgol De Cymru.

Rwy’n falch iawn o gael fy mhenodi’n Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd Llais ac yn edrych ymlaen at ddefnyddio fy sgiliau a’m profiad i helpu i lunio gwaith Llais.

Delwedd
Grace Quantock Deputy Chair Llais Board