Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Jason Smith

Aelod Anweithredol Bwrdd Llais

Ar hyn o bryd rwy'n byw yn Sir Gaerfyrddin gyda fy ngwraig a dau o blant.

Dechreuais fy ngyrfa fel prentis yn y GIG ac ers hynny rwyf wedi gweithio mewn ystod eang o rolau rheng flaen ac arwain o fewn gwasanaethau gofal cymdeithasol a chymorth yn amrywio o bopeth fel gwasanaethau camddefnyddio sylweddau cyfiawnder troseddol i lety â chymorth i bobl ifanc a phopeth yn y canol.

Rwy’n angerddol am gefnogi pobl i fyw bywydau llewyrchus a bodlon. Rwyf hefyd yn ymddiddori’n fawr mewn datblygu gwasanaethau sy’n seiliedig ar seicolegol a thrawma ar gyfer y bobl sy’n darparu’r gwasanaethau a’r rhai sy’n eu defnyddio.

Ar hyn o bryd fi yw Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymorth i Bobl, cymdeithas dai. Yn ogystal â fy rôl gyda Llais rwyf hefyd yn fwrdd i Gymdeithas Tai Taf.

Rwy’n gyffrous i gael y cyfle i gefnogi datblygiad y sefydliad newydd sbon hwn wrth iddo geisio gwella iechyd a gofal cymdeithasol i bawb yng Nghymru.

Delwedd
Jason Smith Llais Board Member