Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Mwoyo Makuto

Alyson Thomas

Rwy’n falch iawn o gael fy mhenodi’n Brif Weithredwr cyntaf Llais ac rwy’n teimlo’n angerddol am y gwaith rydym yn ei wneud.

Prif Weithredwr
Delwedd
Alyson Thomas Chief Executive

Yr Athro Medwin Hughes

Rwy’n falch iawn o gael fy mhenodi’n Gadeirydd cyntaf Llais, sefydliad Cymru gyfan sydd wedi ymrwymo i wneud newidiadau cadarnhaol gwirioneddol i bobl Cymru.

Cadeirydd Bwrdd Llais
Delwedd
Professor Medwin Hughes

Bamidele Adenipekun

Rwy’n bwriadu defnyddio fy sgiliau, arbenigedd a phrofiadau personol i gefnogi datblygiad Llais a’i swyddogaethau.

Aelod Anweithredol Bwrdd Llais
Delwedd
Bamidele Adenipekun Llais Board Member

Barbara Harrington

Rwy'n angerddol am sicrhau bod pobl yn gallu dylanwadu a siapio'r gwasanaethau y maent yn dibynnu arnynt i gael gwell ansawdd bywyd. Rwy’n bwriadu defnyddio’r angerdd hwn, ynghyd â’m sgiliau a’m profiad i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl Cymru trwy fy rôl yn Llais.

Aelod Anweithredol Bwrdd Llais
Delwedd
Barbara Harrington Llais Board Member

Grace Quantock

Rwy’n falch iawn o gael fy mhenodi’n Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd Llais ac yn edrych ymlaen at ddefnyddio fy sgiliau a’m profiad i helpu i lunio gwaith Llais.

Is-Gadeirydd Bwrdd Llais
Delwedd
Grace Quantock Deputy Chair Llais Board

Jack Evershed

Edrychaf ymlaen at gyfrannu fy ngwybodaeth a phrofiad i helpu i ddatblygu gwasanaethau Llais ar gyfer pobl Cymru.

Aelod Anweithredol Bwrdd Llais
Delwedd
Jack Evershed Llais Board Member

Jason Smith

Rwy’n gyffrous i gael y cyfle i gefnogi datblygiad y sefydliad newydd sbon hwn wrth iddo geisio gwella iechyd a gofal cymdeithasol i bawb yng Nghymru.

Aelod Anweithredol Bwrdd Llais
Delwedd
Jason Smith Llais Board Member

Karen Lewis

Mae’n anrhydedd i mi gael fy mhenodi i Fwrdd Llais ac edrychaf ymlaen at helpu i ysgogi newid cadarnhaol mewn gwasanaethau ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i bobl Cymru.

Aelod Anweithredol Bwrdd Llais
Delwedd
Karen Lewis Llais Board Member

Dr Rajan Madhok

Rwy’n angerddol am ymgysylltu â’r cyhoedd, datblygu arweinyddiaeth a hyrwyddo arfer myfyriol. Rwy’n falch o fod yn rhan o’r gwaith pwysig y mae Llais yn mynd i’w gyflawni ar gyfer pobl Cymru.

Aelod Anweithredol Bwrdd Llais
Delwedd
Dr Rajan Madhok Llais Board Member