Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Karen Lewis

Aelod Anweithredol Bwrdd Llais

Mae fy nghefndir proffesiynol yn bennaf ym meysydd addysg, y cyfryngau ac ymgysylltu â'r gymuned.

Mae gen i brofiad sylweddol ym maes cynhwysiant digidol ac ymddeolais yn ddiweddar o fy rôl fel Cyfarwyddwr yng Nghwmpas (Canolfan Cydweithredol Cymru gynt) lle bûm yn arwain y gwaith o gyflawni rhaglen cynhwysiant digidol Llywodraeth Cymru am nifer o flynyddoedd.

Cyn hynny, bûm mewn swyddi uwch yn Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru a Phrifysgol De Cymru, gan greu ac arwain rhaglenni sy’n arbenigo mewn cyd-gynhyrchu straeon cleifion a dinasyddion er mwyn gwella’r gwasanaethau a ddarperir. Fi oedd sylfaenydd Uwch Gynhyrchydd menter Adrodd Straeon Digidol y BBC sydd wedi ennill gwobrau yn y gymuned.

Mae rolau anweithredol blaenorol yn cynnwys Cadeirydd Arweinwyr Digidol Cymru, aelod o Bwyllgor Cynghori Ofcom (Cymru) ac aelod dros Gymru ar Banel Defnyddwyr Cyfathrebiadau y DU gyfan. Rwyf hefyd wedi gwasanaethu ar sawl panel arbenigol.

Mae’n anrhydedd i mi gael fy mhenodi i Fwrdd Llais ac edrychaf ymlaen at helpu i ysgogi newid cadarnhaol mewn gwasanaethau ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i bobl Cymru.

Delwedd
Karen Lewis Llais Board Member