Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Yr Athro Medwin Hughes

Cadeirydd Bwrdd Llais

Ar hyn o bryd fi yw’r Is-ganghellor sydd wedi gwasanaethu hiraf yng Nghymru a dros yr ugain mlynedd diwethaf rwyf wedi chwarae rhan arwyddocaol yn y gwaith o ad-drefnu system Addysg Uwch Cymru.

Astudiais ym Mhrifysgol Aberystwyth a Choleg Iesu, Prifysgol Rhydychen.

Rwy’n siaradwr dwyieithog rhugl a chyn hynny bûm yn Is-Gadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac ar nifer o bwyllgorau cynghori Llywodraeth Cymru a Chyngor Ewrop ar bolisi addysgol a diwylliannol.

Rwyf wedi hyrwyddo llawer o fentrau rhyngwladol sydd wedi canolbwyntio ar faterion rhyngddiwylliannol, ac rwy’n eiriolwr cryf dros gynhwysiant a thegwch diwylliannol drwy addysg a’r celfyddydau.

Dros y blynyddoedd rwyf wedi chwarae rhan arwyddocaol mewn nifer o elusennau yng Nghymru ac mae gennyf werthfawrogiad cryf o reoli newid a llywodraethu effeithiol. Ar hyn o bryd rwy’n Gadeirydd un o elusennau mwyaf Cymru – Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys.

Rwy'n Gymrawd Uwchrifol Cymreig o Goleg Iesu, Rhydychen ac yn Gymrawd Anrhydeddus o Goleg Harris Manceinion, Prifysgol Rhydychen. Rwyf hefyd yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau ac yn Ymddiriedolwr Opera Cenedlaethol Cymru.

Rwy’n falch iawn o gael fy mhenodi’n Gadeirydd cyntaf Llais, sefydliad Cymru gyfan sydd wedi ymrwymo i wneud newidiadau cadarnhaol gwirioneddol i bobl Cymru.

Delwedd
Professor Medwin Hughes