Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Alyson Thomas

Prif Weithredwr

Rwy'n byw ger Abertawe gyda fy ngŵr ac 1 o 2 o fy mhlant sy'n oedolion.

Rwyf wedi bod yn was cyhoeddus ers 35 mlynedd. Ym mis Mai 2015 ymunais â mudiad y Cynghorau Iechyd Cymuned fel Prif Swyddog Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda. Yn 2016, cefais fy mhenodi’n Brif Weithredwr ar Fwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned ar sail rhannu swydd nes i mi ymgymryd â’r rôl yn llawn amser yn 2019.

Am y rhan fwyaf o’r 15 mlynedd diwethaf, mae fy ngwaith wedi canolbwyntio ar y GIG yng Nghymru. Roeddwn yn adolygydd annibynnol o arweinyddiaeth a llywodraethu Ymddiriedolaethau’r GIG a Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru, yn gynghorydd llywodraethu yn gweithio ar ddiwygiadau’r GIG yng Nghymru yn 2009, ac yn Gyfarwyddwr yn Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Rwyf wedi ymrwymo i annog a galluogi aelodau o’r cyhoedd i gymryd rhan weithredol mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar ddylunio a darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer eu teuluoedd a’u cymunedau lleol.

Rwy’n falch iawn o gael fy mhenodi’n Brif Weithredwr cyntaf Llais ac rwy’n teimlo’n angerddol am y gwaith rydym yn ei wneud.

Delwedd
Alyson Thomas Chief Executive