Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Dr Rajan Madhok

Aelod Anweithredol Bwrdd Llais

Wedi byw yng Ngogledd Cymru ers 2018, mae gen i hoffter o’r diwylliant Cymreig a dechreuais ddysgu Cymraeg yn ddiweddar.

Cyn ymddeol roeddwn yn feddyg iechyd y cyhoedd, yn gweithio mewn swyddi rheoli meddygol uwch yn y GIG yn Lloegr.

Yn ystod fy ngyrfa weithgar, fy mhrif ddiddordeb oedd gofal iechyd sy'n canolbwyntio ar y claf yn enwedig diogelwch cleifion a gweithwyr a meddygaeth academaidd.

Ymysg llawer o swyddi eraill yn y gorffennol roeddwn yn Gadeirydd Cymdeithas Brydeinig y Meddygon o Darddiad Indiaidd ac yn aelod o Gyngor y Cyngor Meddygol Cyffredinol.

Rwyf ar hyn o bryd yn ymddiriedolwr i rai sefydliadau gwirfoddol, ac yn gyfarwyddwr anweithredol ar Fwrdd Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbytai Prifysgol Cilgwri.

Rwy’n angerddol am ymgysylltu â’r cyhoedd, datblygu arweinyddiaeth a hyrwyddo arfer myfyriol. Rwy’n falch o fod yn rhan o’r gwaith pwysig y mae Llais yn mynd i’w gyflawni ar gyfer pobl Cymru.

Delwedd
Dr Rajan Madhok Llais Board Member