Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Gwirfoddolwch gyda ni

Gwirfoddolwch gyda ni i helpu i wella Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Eisiau bod yn rhan o sefydliad sydd â phwrpas ac angerdd?

Pam gwirfoddoli gyda ni?

  • datblygu eich sgiliau
  • ychwanegiad gwych i’ch CV
  • gwneud gwahaniaeth cadarnhaol
  • treuliau a dalwyd amdanynt
  • gweithgareddau hyblyg

Llais yw’r corff cenedlaethol, annibynnol a sefydlwyd i roi llais i bobl Cymru yn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Y cyfle

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o’n holl gymunedau amrywiol i gasglu barn a phrofiad pobl o iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o’n gwasanaeth ac nid ydym ond yn diolch i chi am roi eich amser rhydd. Rydym yn darparu hyfforddiant, amrywiaeth o rolau diddorol a threfniadau hyblyg sy’n addas i chi.

Y rolau

Casglwr adborth ar-lein

Casglu profiadau pobl o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol drwy fforymau ar-lein, safleoedd adolygu, cyfryngau cymdeithasol ac ymgynghoriadau ffurfiol — mae hyn yn gweithio’n dda os ydych am weithio gartref.

Gwirfoddolwr Ymweld

Byddwch yn cwrdd â phobl neu eu teuluoedd/gofalwyr ar-lein neu wyneb yn wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol ar ymweliadau a drefnwyd ymlaen llaw i ddeall beth maen nhw’n ei hoffi a beth allai fod yn well.

Gwirfoddolwr ymgysylltu cymunedol

Byddwch yn ymuno â thîm lleol i gwrdd â phobl ar-lein ac wyneb yn wyneb yn y gymuned i gasglu eu barn a’u profiadau o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol.

Gwirfoddolwr cynrychiolaeth

Byddwch yn mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau ar ran Llais, yn cyflwyno ein safbwynt pan fo angen, yn gwneud nodiadau o’r cyfarfod ac yn bwydo gwybodaeth berthnasol yn ôl.

Bod yn rhan o rywbeth pwysig

Rydyn ni yma i sicrhau bod barn a phrofiadau pobl yn helpu i wneud gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn well i bawb.

I gael gwybod mwy am Llais a sut y gallwch chi gymryd rhan mewn gwella iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru gyda ni, cysylltwch â’ch tîm Llais lleol