Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Gwirfoddolwch gyda ni

Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol a chynyddol o’n gwasanaeth – ac rydym yn recriwtio ym mhob rhan o Gymru.

Nid ydym yn gwerthfawrogi’r cyfraniad y mae ein gwirfoddolwyr yn ei wneud drwy roi o’u hamser am ddim yn unig, rydym yn darparu hyfforddiant a datblygiad, amrywiaeth o rolau diddorol, trefniadau gweithio hirdymor yn ogystal â thymor byr a bob amser yn hyblyg sy’n addas i chi.

Gwirfoddolwch gyda ni

 

Rydym yn chwilio am unigolion o bob un o gymunedau amrywiol Cymru i gasglu barn pobl mewn amrywiaeth eang o rolau gwirfoddol:

Casglwr Adborth Ar-lein

Coladu profiadau pobl o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol trwy fforymau ar-lein, gwefannau adolygu, cyfryngau cymdeithasol ac ymgynghoriadau ffurfiol - mae hyn yn arbennig o bosibl o gartref.

Gwirfoddolwr Ymweliadau

Byddwch yn mynychu lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol ar ymweliadau wedi’u cynllunio i wrando ar farn y bobl sy’n derbyn y gwasanaeth. Bydd yr ymweliadau a’r sgyrsiau hyn gyda phobl yn ein helpu i ddeall beth maen nhw’n meddwl sy’n dda am eu profiad ac unrhyw feysydd i’w gwella y maen nhw am eu hawgrymu.

Gwirfoddolwr Ymweliadau Rhithwir

Unwaith eto, yn wir bosibl o gartref, byddwch yn cwrdd â phobl sy’n derbyn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol neu eu teuluoedd/gofalwyr ar-lein i gasglu eu barn am y gwasanaeth.

Gwirfoddolwr Ymgysylltu Cymunedol

Byddwch yn ymuno â’ch tîm Llais lleol i gwrdd â phobl yn y gymuned, ar-lein ac wyneb yn wyneb, i gasglu eu barn a’u profiadau o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol.

Gwirfoddolwr Cynrychioli

Byddwch yn mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau ar ran Llais, gan gyflwyno ein safbwynt pan fo angen, cymryd cofnod o’r cyfarfod a bwydo gwybodaeth berthnasol yn ôl i dîm ehangach Llais.

NODWEDDOL

Gwirfoddolwch gyda ni

Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol a chynyddol o’n gwasanaeth – ac rydym yn recriwtio ym mhob rhan o Gymru.

Cysylltwch â Ni