Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

 • yn hanfodol i waith y safle
 • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

 • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
 • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i  wefan Llais  –  www.llaiscymru.org

Llais sy'n rhedeg y wefan hon ond mae wedi cael ei hadeiladu gan S8080. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl gallu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • chwyddo i mewn hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.
 

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • ni allwch addasu uchder llinell neu fylchau testun
 • nid yw'r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin
 • nid oes gan ffrydiau fideo byw gapsiynau

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi ymhen 10 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: [email protected] 

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Gallwch ymweld â ni yn bersonol. Mae gennym swyddfeydd ledled Cymru ac mae ein tîm cenedlaethol wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Gallwch ddod o hyd i'r holl gyfeiriadau post ar ein gwefan: www.llaiscymru.org.  Os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).
 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Llais wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018.
 

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan yn cydymffurfio â safonau W3C - wedi'i hadeiladu i gydymffurfio â'r safonau gwe diweddaraf. Mae templedi safleoedd yn cael eu gwirio yn erbyn WCAG 2.1 (WAI) AA gan ddefnyddio Offer Axe Dev, pecyn cymorth sganio hygyrchedd awtomataidd safonol y diwydiant, gan drwsio unrhyw wallau 'Critigol' a 'Difrifol' YN UNIG sy'n cael eu hadrodd.

Templedi tudalennau gwefan a adeiladwyd gan ddefnyddio elfennau o HTML 4/5, strwythur y safle a adeiladwyd gan ddefnyddio CSS ar gyfer cynllun (elfennau o CSS 2/3).

Argraffu testun craidd o bob tudalen - arddulliau CSS ar gyfer swyddogaeth 'argraffu'r dudalen hon'.


Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n llawn â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 — Safon Lefel AA.

Mae S8080 sydd wedi adeiladu'r wefan ac yn darparu cefnogaeth dechnegol barhaus i'n gwefan, yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y materion diffyg cydymffurfio hygyrchedd.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 30/03/2023 yn seiliedig ar y gydymffurfiaeth dechnegol a'r diffyg cydymffurfio fel y nodwyd gan ddarparwyr cymorth ein gwefan dechnegol. Fe'i hadolygwyd diwethaf ar y dyddiad hwnnw.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 30/03/2023, cafodd y prawf ei gynnal gan S8080.