Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-2028

Rydym am godi eich llais fel bod eich llais yn cael ei glywed a'i weithredu i wella eich profiad byw o wasanaethau ac i wneud canlyniadau'n deg yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol. Byddwn yn gwneud hyn drwy gydweithio â byrddau a chyrff iechyd a gofal cymdeithasol, y sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol.


Mae ein cynllun yn disgrifio'r amcanion yr ydym wedi'u gosod dros y 4 blynedd nesaf, i helpu Llais i ddod yn sefydliad mwy teg, amrywiol a chynhwysol. Rydym wedi ymrwymo i herio annhegwch, gwahaniaethu a rhagfarn, ac i chwarae ein rhan yn llawn wrth wneud Cymru'n genedl wrth-hiliol.

PDF 6.17 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol