Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Barbara Harrington

Aelod Anweithredol Bwrdd Llais

Ers symud i Gymru 13 mlynedd yn ôl, rwyf wedi cyfeirio fy sgiliau, fy mhrofiad a’m brwdfrydedd at gryfhau cyfranogiad y cyhoedd a chleifion mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae fy nghefndir proffesiynol ym maes tai cymdeithasol, ac rwy'n gyn-aelod o Fwrdd Cartrefi Rhondda Cynon Taf ac yn gyn Ymddiriedolwr YWCA.

Mae fy sgiliau a phrofiad ym maes rheoli newid strategol a gweithio mewn partneriaeth.

Rwy'n angerddol am sicrhau bod pobl yn gallu dylanwadu a siapio'r gwasanaethau y maent yn dibynnu arnynt i gael gwell ansawdd bywyd. Rwy’n bwriadu defnyddio’r angerdd hwn, ynghyd â’m sgiliau a’m profiad i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl Cymru trwy fy rôl yn Llais.

Delwedd
Barbara Harrington Llais Board Member