Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Cyfarfod Arbennig Bwrdd Llais

Dyddiad ac amser
22 Tachwedd 2023
14:00 - 14:30
Lleoliad
Online event

Gwahoddir aelodau'r cyhoedd i ymuno â'r Cyfarfod Bwrdd Eithriadol i drafod Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2022/23.

Gofynnwn i unrhyw un a hoffai ymuno â’r cyfarfod gysylltu â’n swyddfa genedlaethol erbyn canol dydd dydd Llun 20fed Tachwedd i ofyn am ddolen i’r cyfarfod ac i gadarnhau eu dewis iaith.

Ymddiheurwn nad yw pob dogfen wedi'i chyfieithu i'r Gymraeg cyn eu cyhoeddi ar ein gwefan. Bydd y dogfennau hyn yn cael eu llwytho i fyny i'r wefan cyn gynted ag y byddant ar gael.

Gellir gweld papurau'r Bwrdd yma

Location

Rhannwch y dudalen hon