Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Adroddiad Yr hyn yr ydym wedi i glywed Llanfair-ym-Muallt

ADRODDIAD 7 Mawrth 2024

Yn ystod mis Tachwedd 2023, cynhaliodd Rhanbarth Llais Powys gyfnod o ymgysylltu â ffocws yn ardal Llanfair-ym-Muallt a Llanwrtyd. Fe wnaethom fynychu 13 o wahanol leoliadau a siarad â phobl am eu barn a'u profiadau o dderbyn gwasanaethau iechyd a gofal.

Rhannodd rhai pobl brofiadau cadarnhaol, tra dywedodd eraill wrthym am yr heriau y maent yn eu hwynebu wrth gael mynediad at wasanaethau.

Yn dilyn y cyfnod hwn o ymgysylltu, cynhaliom weithdy ar y cyd â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys pan wnaethom dynnu sylw at brif themâu’r hyn a ddywedodd pobl wrthym. Mewn ymateb, buont yn trafod meysydd gwaith sydd eisoes ar y gweill a nodwyd rhai camau gweithredu a fydd yn cael eu cymryd.

Mae ein hadroddiad yn crynhoi'r hyn a glywsom a'r ymatebion a gawsom gan y Bwrdd Iechyd a'r Cyngor Sir.

Adroddiad Yr hyn yr ydym wedi i glywed Llanfair-ym-Muallt

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 7 Mawrth 2024
Diweddarwyd diwethaf 7 Mawrth 2024