Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Canllawiau statudol ar sylwadau a gyflwynir gan gorff llais y dinesydd 2023

ADRODDIAD 15 Mai 2023

Mae hwn yn ganllaw statudol ar sut y gall cyrff y GIG ac awdurdodau lleol ymdrin â sylwadau a wneir iddynt gan Llais.

Byddwn yn gwrando ar yr hyn y mae pobl wedi’i ddweud wrthym ac yna’n cynrychioli’r safbwyntiau hynny, neu’n cyflwyno sylwadau ar faterion sydd wedi dod i’w sylw mewn unrhyw ffordd arall, i’r rhai sy’n gyfrifol am ddarparu a threfnu gwasanaethau iechyd a chymdeithasol.

Dylai cynrychiolaethau helpu i sicrhau bod llais dinasyddion a defnyddwyr gwasanaeth yn cael ei glywed ochr yn ochr â llais gweithwyr proffesiynol wrth wneud penderfyniadau am ddatblygu, gwella, newid neu derfynu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 15 Mai 2023
Diweddarwyd diwethaf 15 Mai 2023