Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Cytundeb Comisiwn Bevan a Llais

ADRODDIAD 29 Ebrill 2024

Pwrpas y cytundeb hwn yw gosod fframwaith i gefnogi perthynas waith newydd rhwng
Comisiwn Bevan a Llais Llais1 (y sefydliadau).

Mae’r berthynas waith hon wedi’i sefydlu i alluogi a chyflymu ymgysylltiad y cyhoedd â gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru.

Mae'n darparu fframwaith i wella ymgysylltiad, datblygu nodau ac amcanion ar y cyd, parch a chyd-ddealltwriaeth a bydd yn cynorthwyo'r sefydliadau i gyflawni eu hamcanion.

Mae llwyddiant y Cytundeb hwn yn dibynnu ar ymrwymiad ar y cyd y sefydliadau. Bydd y Cytundeb yn adeiladu ar y berthynas waith bresennol, gan alluogi'r sefydliadau ymhellach i rannu gwybodaeth, sgiliau ac adnoddau.

Mae’r Cytundeb hwn yn ddatganiad clir o ymrwymiad y sefydliadau i gydweithio, gan
ddefnyddio cryfderau pob sefydliad, gan greu synergedd i helpu i lywio a llunio atebion
sy’n canolbwyntio ar bobl ar gyfer dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r Cytundeb hwn yn cydnabod natur ddeinamig gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol a’r heriau annisgwyl y maent yn eu hwynebu. Mae'n cydnabod yr angen i
addasu a bod yn hyblyg i amgylchiadau newidiol wrth iddynt ddatblygu.

PDF 214.68 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol
Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 29 Ebrill 2024
Diweddarwyd diwethaf 29 Ebrill 2024