Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Ein Cynllun a’n Blaenoriaethau Hydref 2023 - Mawrth 2024

ADRODDIAD 22 Tachwedd 2023

Dechreuon ni ein gwaith ar 1 Ebrill 2023. Fe wnaethom ddisodli’r 7 Cyngor Iechyd Cymuned yng Nghymru a Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru, a gwnaethom nodi’r pethau yr oedd y Cynghorau Iechyd Cymuned yn gweithio arnynt.

Rydym wedi bod yn parhau i gefnogi pobl a chymunedau drwy ein ymgysylltu,
ymwneud â newidiadau i wasanaethau a’n gwasanaeth eiriolaeth cwynion. Ar yr un pryd, rydym wedi bod yn dysgu sut i wneud pethau mewn ffyrdd a fydd yn cefnogi ein dyletswyddau a’n cyfrifoldebau, fel un corff annibynnol.

Gallwch lawrlwytho'r cynllun isod neu ei ddarllen yma

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 22 Tachwedd 2023
Diweddarwyd diwethaf 22 Tachwedd 2023