Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Hysbysiad Cydymffurfio - Adran 44 Mesur Y Gymraeg (Cymru) 2011

ADRODDIAD 29 Mawrth 2024

Fel corff cyhoeddus, mae'n ofynnol i ni gyflawni rhai dyletswyddau o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae'r Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru ac ni ddylid ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

 

Mae Safonau'r Iaith Gymraeg 2016 yn golygu bod gennym ni fel sefydliad ac fel cyflogwr gyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw un yn gallu siarad â ni yn Gymraeg a'n bod yn parhau i annog defnydd o'r Gymraeg.

 

Gellir dod o hyd i'n Hysbysiad Cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg yma:

Hysbysiad Cydymffurfio - Adran 44 Mesur Y Gymraeg (Cymru) 2011

PDF 294.67 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol
Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 29 Mawrth 2024
Diweddarwyd diwethaf 29 Mawrth 2024