Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Llais Powys - Adroddiad ar Yr Hyn a Glywsom yn Ardal Y Trallwng a Threfaldwyn

ADRODDIAD 20 Tachwedd 2023

Ym Mhowys, mae 13 o ardaloedd sydd wedi'u canoli o amgylch y trefi mwyaf a'r ardaloedd cyfagos. Defnyddir yr ardaloedd hyn gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, yr Awdurdod Lleol a'r Bwrdd Iechyd Lleol.

Yn Llais Powys, ar gyfer ein hymgysylltiad lleol, fe benderfynon ni adlewyrchu'r ymagwedd hon a chanolbwyntio ein gweithgaredd ar yr un 13 ardal. Fe wnaethom dreialu cyfnod o ymgysylltu yn ardal Y Trallwng a Threfaldwyn yn ystod mis Mehefin 2023. 

Buom yn chwilio am ffyrdd o ymgysylltu â phobl o bob oed a gyda diddordebau gwahanol ac i wrando ar eu barn am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r hyn a glywsom gan bobl yn ystod y gweithgaredd ymgysylltu hwn.

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 20 Tachwedd 2023
Diweddarwyd diwethaf 20 Tachwedd 2023