Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Llythyr Dynodiad yn Swyddog Cyfrifyddu ar gyfer Corff Llais y Dinesydd

ADRODDIAD 28 Medi 2023

Mae’r Prif Swyddog Cyfrifyddu i Lywodraeth Cymru wedi dirprwyo i mi’r gyfrifioldeb o sicrhau y gwneir dynodiadau Swyddog Cyfrifyddu priodol o ran Cyrff Hyd Braich (ALB) Llywodraeth Cymru. Fel y’i gosodir ym mharagraff 19(1) Atodlen 1 Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020 (y Ddeddf), ysgrifennaf atoch i’ch dynodi yn Swyddog Cyfrifyddu (AO) ar gyfer Llais o 1 Ebrill 2023 ymlaen.

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 28 Medi 2023
Diweddarwyd diwethaf 28 Medi 2023