Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Rhanbarth Llais Gwent - Crynodeb Ymweld Ysbyty Ystrad Fawr – ward Oakdale

ADRODDIAD 29 Ionawr 2024

Fel rhan o’n cynllun blynyddol, mae Llais Rhanbarth Gwent wedi datgan ein hymrwymiad i gynnal ymweliadau ward wyneb yn wyneb ac i gael adborth gan bobl ar yr adeg y maent yn derbyn gofal.

Ar 2il o Awst 2023, aeth ein hymwelwyr gwirfoddol i ward Oakdale yn Ysbyty Ystrad Fawr yng Nghaerffili. Pwrpas yr ymweliad hwn oedd sefydlu lefel boddhad pobl wrth aros ar y ward hon.

I gwblhau'r ymweliad hwn, ymgysylltodd ein gwirfoddolwyr â phobl ar y ward hon a nodi eu hadborth gan ddefnyddio arolwg.

Mae'r crynodeb hwn yn adrodd yr hyn a ddywedodd pobl wrthym am eu profiad o aros yn Ysbyty Ystrad Fawr, ward Oakdale.

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 29 Ionawr 2024
Diweddarwyd diwethaf 29 Ionawr 2024