Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Rhanbarth Llais Gwent — Crynodeb Ymweld Ysbyty Ystrad Fawr – Ty Cyfannol Ward

ADRODDIAD 29 Ionawr 2024

Fel rhan o’n cynllun lleol, mae Llais Rhanbarth Gwent wedi ymrwymo i gynnal nifer o ymweliadau wyneb yn wyneb â wardiau, er mwyn cael adborth gan bobl ar yr adeg y maent yn derbyn gofal.

Mae'r crynodeb hwn yn adrodd yr hyn a glywsom gan bobl am eu profiadau yn Ysbyty Ystrad Fawr, Ward Ty Cyfannol.

Mynychodd ein cynrychiolwyr gwirfoddol Ward Ty Cyfannol yn Ysbyty Ystrad Fawr ar yr 2il o Awst 2023. Pwrpas yr ymweliad hwn oedd sefydlu lefel boddhad pobl, ansawdd ac effeithiolrwydd yr amgylchedd ac arsylwi ar ryngweithio staff â phobl sy'n aros ar y ward.

I gwblhau'r ymweliad hwn, roedd ein gwirfoddolwyr yn ymgysylltu â phobl sy'n aros ar Ward Ty Cyfannol a nododd eu hadborth gan ddefnyddio arolwg.

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 29 Ionawr 2024
Diweddarwyd diwethaf 29 Ionawr 2024