Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Cyhoeddiad Bwrdd 25.07.2023

NEWYDDION 25 Gorffennaf 2023

Mae'n ddrwg gennym

Mae bod yn gynhwysol, yn ddibynadwy, ac yn dryloyw yn bwysig i ni.

Fel sefydliad newydd rydym am geisio gwneud pethau ychydig yn wahanol, ac mewn ffordd sy'n gwneud y defnydd gorau o'n hadnoddau. Felly, rydym am weithio gyda chi i ddarganfod y ffordd orau o'ch cynnwys chi yn ein gweithgareddau mewn ffordd sy'n gynhwysol. Mae hyn yn cynnwys ein cyfarfodydd Bwrdd.

Gwyddom nad rhannu gwybodaeth drwy bapurau ffurfiol y Bwrdd yw’r ffordd fwyaf cynhwysol o rannu gwybodaeth am y pethau y mae ein Bwrdd yn eu gwneud a’r penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud. Felly, tra inni glywed gennych am y ffyrdd gorau o wneud hyn, a chan ein bod yn dal i ymgartrefu yn ein sefydliad newydd, gofynasom pe baech am gael papurau’r Bwrdd, y gallech gysylltu â ni, a byddem yn eu hanfon atoch.

Rydym wedi clywed ei bod yn bwysig i chi ein bod yn sicrhau bod ein papurau Bwrdd ar gael yn haws ar ein gwefan, yn hytrach nag ar gais. Rydym bellach wedi gwneud hyn.

Yn y dyfodol, bydd diweddariad ein Cadeirydd a diweddariadau ein Prif Weithredwr hefyd yn ysgrifenedig. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am beth y buom yn siarad ac yn penderfynu yn ein cyfarfodydd Bwrdd cyn gynted â phosibl ar ôl pob cyfarfod.

Gan ein bod yn sefydliad newydd, ac wrth i ni weithio gyda chi i feddwl am y ffordd orau o wneud pethau, efallai y byddwn yn cael pethau’n anghywir. Mae’n ddrwg gennym fod ein penderfyniad i beidio â chyhoeddi papurau ein Bwrdd wedi achosi pryder. Byddwn yn parhau i wrando ar yr hyn a ddywedwch wrthym ac yn gweithredu o ganlyniad.

Rydym am glywed eich syniadau a'ch awgrymiadau am y ffyrdd mwyaf hygyrch i rannu'r hyn y mae'r Bwrdd yn ei wneud yn y dyfodol. Rydym eisiau clywed beth ydych chi’n meddwl yw’r ffyrdd gorau o gynnal ein cyfarfodydd Bwrdd, gan gynnwys sut y gallwn ddefnyddio digidol, TG a fideo i helpu pobl i ddod i wybod am a chymryd rhan, hyd yn oed os na allwch fod yn bresennol yn bersonol.

Fel arfer byddwn yn gwneud ein papurau ar gael ar y wefan yn Gymraeg a Saesneg ar yr un pryd ond mae rhai o’r papurau yn dal i gael eu cyfieithu gan nad oeddem yn bwriadu eu rhoi ar y wefan yn wreiddiol. Cyn gynted ag y bydd y fersiynau Cymraeg ar gael, byddwn yn eu rhoi ar y wefan.

Papurau'r Cyfarfod Bwrdd

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 25 Gorffennaf 2023
Diweddarwyd diwethaf 25 Gorffennaf 2023