Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Cyhoeddiad Bwrdd Llais 17.07.23

NEWYDDION 17 Gorffennaf 2023

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Llais yn cynnal ei gyfarfod Bwrdd nesaf yn gyhoeddus o 10:00-14:30 ar 26 Gorffennaf 2023.

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd ymuno â ni ar gyfer y cyfarfod, yn bersonol neu dros Teams.

Os hoffech fod yn bresennol yn bersonol, cynhelir y cyfarfod yn:

Venue Cymru
Promenâd
Llandudno
LL30 1BB

Ffôn: 01492 872000

Gallwch weld yr agenda ar gyfer y cyfarfod hwn. Ni fydd papurau’r cyfarfod yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon ond gallwch ofyn amdanynt drwy e-bostio [email protected]. Dyma ragor o wybodaeth am ein dull o rannu gweithgareddau ein Bwrdd a’u gwneud yn fwy hygyrch. Gallwch ofyn am wybodaeth am y pethau fydd yn cael eu trafod yn y cyfarfod yn Gymraeg a Saesneg ac mewn ieithoedd cymunedol eraill.

Bydd cyfleusterau cyfieithu ar gael ar y diwrnod fel y gellir cyrchu'r cyfarfod yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl os ydych chi'n bwriadu mynychu, ac os oes gennych chi unrhyw anghenion cyfathrebu penodol y gallwn ni helpu gyda nhw. Gallwch wneud hyn drwy e-bostio [email protected].

Bydd cyfle i ofyn cwestiynau gan y cyhoedd. Os hoffech gyflwyno cwestiynau cyn y cyfarfod gallwch eu hanfon atom yn [email protected] hyd at 2 ddiwrnod gwaith cyn y cyfarfod – 24 Gorffennaf 2023. Bydd y Cadeirydd hefyd yn cymryd cwestiynau ar y diwrnod os ydych yn bresennol.

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 17 Gorffennaf 2023
Diweddarwyd diwethaf 17 Awst 2023