Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Datganiad i'r Wasg: Ymateb Llais i Bryderon Gofal Iechyd yng Ngogledd Cymru

NEWYDDION 9 Mai 2024

Yn Llais rydym yn bryderus iawn ynglŷn â’r materion parhaus ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) a’r effaith ar ddiogelwch cleifion a marwolaethau trasig iawn y gellir eu hosgoi. 

Rydym, ers peth amser, wedi codi ein pryderon gyda’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau am y lefelau uchel o ddyfarniadau Atal Marwolaeth yn y Dyfodol sy’n ymwneud â BIPBC ac felly rydym yn croesawu datganiad Ysgrifennydd y Cabinet a’r her y mae hi wedi’i rhoi i’r Bwrdd Iechyd i wella. 

Mae'r materion hyn yn amlygu pwysigrwydd dal gwasanaethau iechyd yn atebol wrth gefnogi eu hymdrechion i wella. 

Rydym wedi ymrwymo i geisio barn pobl a chymunedau Cymru, gan eu rhannu â’r byrddau iechyd a’r awdurdodau lleol, a chael eu clywed a gweithredu arnynt. Mae adborth ac atebolrwydd adeiladol, dilyffethair yn hanfodol ar gyfer darparu iechyd a gofal cymdeithasol diogel ac effeithiol i bawb. 

Ers ein galwad diweddaraf am gyfranogiad, rydym am gydnabod bod Prif Weithredwr a Chadeirydd BIPBC wedi gweithredu drwy gynnig cyfarfod â'r teuluoedd yr effeithiwyd arnynt ac sydd wedi ymrwymo i ddysgu a gwella o ddigwyddiadau'r gorffennol. Rydym wedi dechrau cefnogi rhai teuluoedd gyda'r cyfarfodydd hyn ac wedi gofyn i Brif Weithredwr BIPBC gynnig ein cefnogaeth i'r holl deuluoedd yr effeithir arnynt. 

Mae'n hanfodol bod BIPBC yn parhau i gynnwys pobl a chymunedau gyda phrofiadau o wasanaethau sydd wedi effeithio cymaint o fywydau yng Ngogledd Cymru a thu hwnt. Felly, rydym wedi gofyn i BIPBC rannu eu cynlluniau gwella gyda ni fel y gallwn helpu i hwyluso pobl a chymunedau i gymryd rhan ystyrlon yn y broses. 

Er ein bod yn cefnogi gwaith parhaus y bwrdd iechyd, mae ein rôl fel corff annibynnol, sy’n cynrychioli buddiannau gorau pobl Cymru, yn golygu y byddwn yn parhau i’w dal yn atebol i’w hymrwymiadau. 

 Cysylltwch â ni os ydych chi eisiau cymorth i leisio'ch pryderon am wasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol. 

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 9 Mai 2024
Diweddarwyd diwethaf 9 Mai 2024