Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Sgwrs Genedlaethol: Cynllun Strategol Llais 2024-2027

ADRODDIAD 23 Ebrill 2024

Dyma ein cynllun strategol cenedlaethol cyntaf. Fe’i crëwyd gan ddefnyddio’r hyn a ddywedwyd wrthym gennych chi (pobl Cymru), gan ein pobl (ein staff a’n gwirfoddolwyr), a’r cyrff a’r grwpiau eraill rydym yn gweithio gyda nhw.

Pan wnaethom greu’r cynllun buom hefyd yn meddwl am ein dyletswyddau a’n cyfrifoldebau cyfreithiol megis Deddf Ansawdd ac Ymgysylltu 2020, Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, Safonau’r Gymraeg 2016, Y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol, y Ddyletswydd Sector Cyhoeddus, a chynlluniau ac ymrwymiadau cenedlaethol fel y LGBTQ+ a Chynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cymru, yn ogystal â’n Llythyr Cylch Gwaith.

Nod y cynllun yw bod yn fwy nag arweiniad ar gyfer y tair blynedd nesaf; rydym yn addo pobl Cymru y byddwn yn herio’r rhai sy’n gyfrifol am y system iechyd a gofal cymdeithasol i fuddsoddi mewn newid, i greu system iechyd a gofal cymdeithasol cryf, teg ac arloesol.

PDF 9.89 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol
Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 23 Ebrill 2024
Diweddarwyd diwethaf 23 Ebrill 2024