Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Eich blaenoriaethau rhanbarthol

Mae llawer o bethau y gallem fod yn gweithio arnynt ym mhob un o’r rhanbarthau ledled Cymru. I wneud yn siŵr ein bod yn cael yr effaith fwyaf yn y 6 mis nesaf rydym wedi defnyddio’r hyn rydych wedi’i ddweud wrthym a’r hyn rydym yn ei wybod gan eraill i ddewis 3 phrif flaenoriaeth ym mhob rhanbarth.

Byw gyda Canser

Cael gofal a thriniaeth yn gyflym pan fydd ei angen arnoch

Cael babi

Dysgwch fwy am Llais Caerdydd a Bro Morgannwg

Cael cefnogaeth i gadw’n iach os oes gennych anabledd dysgu

Gwasanaethau dydd yn ein cymunedau

Bwyd a diod mewn ysbytai

Dysgwch fwy am Llais Cwm Taf Morgannwg

Gwasanaethau Cymunedol (iechyd a gwasanaethau cymdeithasol)

Gwasanaethau iechyd meddwl

Cael gofal a thrinieth yn gyflym pan fydd ei angen

Dysgwch fwy am Llais Gwent

Cefnogi gofalwyr

Byw gyda dementia

Sut mae heriau staffio yn effeithio ar eich gofal?

Dysgwch fwy am Llais Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe

Cael y gofal brys sydd ei angen arnoch

Cael y gofal sydd ei angen arnoch yn lleol 

Helpu i wneud gofal fasgwlaidd a iechyd meddwl yn well

Dysgwch fwy am Llais Gogledd Cymru 

Gofal yn nes adref

Cefnogi gofalwyr

Cael gofal da ble bynnag yr ydych yn byw ym Mhowys

Dysgwch fwy am Llais Powys

Cael cefnogaeth wrth aros am driniaeth
 
Sut mae Concrit Awyredig Awtoclaf Atgyfnerthol (RAAC) wedi effeithio ar eich gofal?

Byw’n iach ac yn hapus yn ein cymuned wrth i ni fynd yn hŷn

Dysgwch fwy am Llais Gorllewin Cymru