Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Adroddiadau

Mae Llais yn annog ac yn cefnogi pobl i gael llais wrth ddylunio, cynllunio a darparu gwasanaethau GIG a gofal cymdeithasol.

Rhannwch eich adborth gyda ni i roi gwybod i ni am eich profiadau, a sut rydych chi'n teimlo bod gwasanaethau'r GIG  a gofal cymdeithasol yn dod ymlaen. Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae ein hadroddiadau yn nodi’r hyn yr ydym wedi’i glywed a beth yw barn pobl am wasanaethau ledled Cymru.

Byddant yn ymwneud â'r pethau yr ydych wedi dweud wrthym sy'n bwysig i chi.

Cynhyrchwyd rhai o'r adroddiadau hyn gan Gynghorau Iechyd Cymuned

O 1 Ebrill 2023, disodlodd Llais y saith Cyngor Iechyd Cymuned sydd wedi cynrychioli buddiannau pobl yn y GIG yng Nghymru ers bron i 50 mlynedd.

Hidlo yn ôl

Loading icon

Dewiswch ddyddiad dechrau a gorffen

124 canlyniad

Ymateb Llais Gorllewin Cymru i Ymgynghoriad Cyhoeddus Gwasanaethau Paediatreg

Rydym yn ysgrifennu i nodi ein hargymhellion yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn ymwneud â gwasanaethau pediatrig ac i ddarparu sylwebaeth gytbwys ar y materion a'r themâu a nodwyd.


Byddwn yn parhau i gynrychioli barn y cyhoedd drwy gamau nesaf y rhaglen hon ac yn parhau i groesawu sylwadau a barn y cyhoedd wrth i ni wneud hynny.
Mynychodd Llais bob un o'r digwyddiadau galw heibio a digwyddiadau ar-lein ymgynghori cyhoeddus. Rydym hefyd wedi monitro sylwadau cyfryngau cymdeithasol lle bo hynny'n bosibl. Roeddem yn teimlo bod dull y Bwrdd Iechyd yn dda iawn a bod cynnwys y cyhoedd yng nghamau cynnar y dylunio cyn ymgynghori yn ystyrlon.