Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Blaenoriaeth 02: Meithrin ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o bwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud a sut rydym yn gwneud gwahaniaeth

Ffyrdd o weithio Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a fydd yn cael eu hadlewyrchu yn y gwaith hwn yw:
Cynnwys // Hirdymor 
 

I wneud i hyn ddigwydd byddwn yn:

Cynllunio a rhedeg ymgyrchoedd cyfathrebu, yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol i gyrraedd gwahanol grwpiau ar faterion perthnasol ac i hyrwyddo ein gwaith yn fwy yn gyffredinol.

Cytuno ar safonau ar gyfer ein cyfathrebu, ymgysylltu a chyfryngau digidol sy’n adlewyrchu ein hymagwedd sy’n canolbwyntio ar bobl a rhoi gwybod i bobl sut maen nhw wedi helpu i wneud gwahaniaeth.

Datblygu ffyrdd newydd o ymgysylltu, cyfathrebu a rhannu gwybodaeth gyda’n pobl a’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw.

Creu ein strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu fel bod pawb yn glir i ble rydyn ni eisiau cyrraedd a sut rydyn ni eisiau gweithio.

Datblygu rhwydwaith o ymgysylltu, cyfathrebu a mewnwelediad a dysgu a gwella’r hyn a wnawn trwy rannu arfer da.

Sut olwg allai fod ar lwyddiant?

Rydym yn fwy adnabyddus ac yn cael ein deall gan bobl sy’n ymwneud â’r GIG a darparwyr gofal cymdeithasol.

Mae ein partneriaid a hwythau yn dechrau teimlo’n hyderus yn ein hyrwyddo ac yn cyfeirio pobl at ein gwasanaethau.

Mae ein pobl a’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw yn teimlo bod ein cyfathrebu a’n hymgysylltiad yn glir, yn effeithiol, yn berthnasol, ac rydym yn dysgu ac yn gwella o’r hyn a wnawn.

Mae ein pobl yn glir ynghylch yr hyn a ddisgwylir ganddynt wrth gyfathrebu ac ymgysylltu ar ein rhan.

 

>> Blaenoriaeth 03: Gwneud hi’n hawdd cysylltu â chi a’n partneriaid, trwy fod yn hygyrch ac yn gynhwysol.