Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Blaenoriaeth 05: Adeiladu llais cryf ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru

Ffyrdd o weithio Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a fydd yn cael eu hadlewyrchu yn y gwaith hwn yw:
Cydweithio // Integreiddio // Cynnwys 
 

I wneud i hyn ddigwydd byddwn yn:

Gwella gwybodaeth sefydliadol am ofal cymdeithasol yng Nghymru.

Meithrin perthnasoedd mewn gofal cymdeithasol: darparwyr gwasanaethau, defnyddwyr gwasanaethau, elusennau a phobl a sefydliadau eraill sy’n cefnogi pobl mewn gofal cymdeithasol fel gofalwyr a theuluoedd.

Creu cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu wedi’u cynllunio i glywed beth sydd bwysicaf i chi am eich gwasanaethau cymdeithasol.

Hyrwyddo ein gwasanaethau, yn enwedig ein gwasanaeth eiriolaeth cwynion, gydag Awdurdodau Lleol a darparwyr gwasanaethau a’u cefnogi i gyflawni eu dyletswydd i hyrwyddo ein gwasanaethau.

Sut olwg allai fod ar lwyddiant?

Mae ein pobl yn fwy hyderus yn gweithio gyda darparwyr gofal cymdeithasol oherwydd bod ganddynt wybodaeth a dealltwriaeth dda o sut mae pethau’n gweithio.
 
Mae mwy o bobl yn gwybod amdanom ym maes gofal cymdeithasol ac yn hyrwyddo ein gwasanaeth i’r rhai sydd ein hangen.

 

>>Blaenoriaeth 06: Datblygu ein pobl, denu pobl newydd a chefnogi eu cyfranogiad yn ein gwaith.