Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Blaenoriaeth 06: Datblygu ein pobl, denu pobl newydd a chefnogi eu cyfranogiad yn ein gwaith.

Ffyrdd o weithio Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a fydd yn cael eu hadlewyrchu yn y gwaith hwn yw:
Cydweithio // Integration // Cynnwys 
 

I wneud i hyn ddigwydd byddwn yn:

Creu ffyrdd sy’n helpu i ddenu mwy o bobl amrywiol i weithio gyda ni, dysgu a datblygu sy’n iawn ar gyfer y rôl y maent yn ei wneud i ni, ac rydym yn glir ynghylch sut y dylent fynd ati i wneud eu gwaith.

Datblygu ein cyfathrebiadau a ffyrdd o weithio gyda’n pobl fel eu bod yn teimlo’n fwy cysylltiedig, yn fwy gwybodus, ac yn gwybod pa wahaniaeth sydd ganddynt cyfrannu at gyflawni ein nodau strategol.

Sut olwg allai fod ar lwyddiant?

Mae ein pobl yn teimlo’n gysylltiedig â’r hyn yr ydym am ei gyflawni, mae ganddynt syniad clir o ba ddatblygiad a chefnogaeth sydd ar gael iddynt ac maent yn deall sut mae eu cyfraniad yn bwysig.

Rydym yn dechrau denu mwy o bobl amrywiol i weithio gyda ni.

 

>>Blaenoriaeth 07: Bod yn sefydliad uchelgeisiol sy’n cael ei redeg yn dda, y gellir ymddiried ynddo