Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Blaenoriaeth 04: Siarad i helpu i gadw pobl yn ddiogel pan nad yw pethau’n iawn

Ffyrdd o weithio Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a fydd yn cael eu hadlewyrchu yn y gwaith hwn yw:
Cydweithio // Cynnwys // Atal
 

I wneud i hyn ddigwydd byddwn yn:

Defnyddio yr hyn a glywn trwy ein gweithgareddau i ddeall sut mae’r Dyletswyddau Gonestrwydd ac Ansawdd newydd yn gweithio i wella gofal a phrofiad y rhai sydd angen gofal iechyd.

Datblygu sut rydym yn defnyddio data a gwybodaeth i weithio gyda’n gilydd a gyda’n partneriaid yng Nghymru a ledled y DU i nodi, rhannu a gweithredu ar bryderon am ddiogelwch unigolion a gwasanaethau.

Datblygu’r cysylltiadau rhwng ein gwasanaeth eiriolaeth cwynion, ein gweithgareddau eraill, ein cynlluniau a’n hadroddiadau a datblygiadau ehangach fel y Dyletswyddau Gonestrwydd ac Ansawdd.

Sut olwg allai fod ar lwyddiant?

Mae ein pobl yn fwy hyderus ynghylch cyflwyno’r Dyletswyddau Ansawdd a Gonestrwydd a gallwn roi adborth i ddarparwyr gwasanaethau a Llywodraeth Cymru ar sut mae’r dyletswyddau’n effeithio ar bobl ledled Cymru.

Adnabod a siarad ar arwyddion rhybudd cynnar am ddiogelwch unigolion neu wasanaethau fel y gall eraill weithredu’n gyflym. Er mwyn gwneud hyn byddwn yn:

Cytuno ar ffyrdd newydd o weithio a threfniadau partneriaeth rhwng ein
Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Adolygu a datblygu ein gwasanaeth eiriolaeth cwynion a chefnogi ein pobl i ddatblygu eu harferion.

Mae gan bobl y siawns orau o gael yr atebion sydd eu hangen arnynt ac mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn gwella o ganlyniad.

 

>> Blaenoriaeth 05: Adeiladu llais cryf ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru