Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Adroddiadau

Mae Llais yn annog ac yn cefnogi pobl i gael llais wrth ddylunio, cynllunio a darparu gwasanaethau GIG a gofal cymdeithasol.

Rhannwch eich adborth gyda ni i roi gwybod i ni am eich profiadau, a sut rydych chi'n teimlo bod gwasanaethau'r GIG  a gofal cymdeithasol yn dod ymlaen. Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae ein hadroddiadau yn nodi’r hyn yr ydym wedi’i glywed a beth yw barn pobl am wasanaethau ledled Cymru.

Byddant yn ymwneud â'r pethau yr ydych wedi dweud wrthym sy'n bwysig i chi.

Cynhyrchwyd rhai o'r adroddiadau hyn gan Gynghorau Iechyd Cymuned

O 1 Ebrill 2023, disodlodd Llais y saith Cyngor Iechyd Cymuned sydd wedi cynrychioli buddiannau pobl yn y GIG yng Nghymru ers bron i 50 mlynedd.

Hidlo yn ôl

Loading icon

Dewiswch ddyddiad dechrau a gorffen

112 canlyniad

Ein Cynllun a’n Blaenoriaethau Hydref 2023 - Mawrth 2024

Dechreuon ni ein gwaith ar 1 Ebrill 2023. Fe wnaethom ddisodli’r 7 Cyngor Iechyd Cymuned yng Nghymru a Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru, a gwnaethom nodi’r pethau yr oedd y Cynghorau Iechyd Cymuned yn gweithio arnynt.

Rydym wedi bod yn parhau i gefnogi pobl a chymunedau drwy ein ymgysylltu,
ymwneud â newidiadau i wasanaethau a’n gwasanaeth eiriolaeth cwynion. Ar yr un pryd, rydym wedi bod yn dysgu sut i wneud pethau mewn ffyrdd a fydd yn cefnogi ein dyletswyddau a’n cyfrifoldebau, fel un corff annibynnol.

Llais Powys - Adroddiad ar Yr Hyn a Glywsom yn Ardal Y Trallwng a Threfaldwyn

Ym Mhowys, mae 13 o ardaloedd sydd wedi'u canoli o amgylch y trefi mwyaf a'r ardaloedd cyfagos. Defnyddir yr ardaloedd hyn gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, yr Awdurdod Lleol a'r Bwrdd Iechyd Lleol.

Yn Llais Powys, ar gyfer ein hymgysylltiad lleol, fe benderfynon ni adlewyrchu'r ymagwedd hon a chanolbwyntio ein gweithgaredd ar yr un 13 ardal. Fe wnaethom dreialu cyfnod o ymgysylltu yn ardal Y Trallwng a Threfaldwyn yn ystod mis Mehefin 2023. 

Buom yn chwilio am ffyrdd o ymgysylltu â phobl o bob oed a gyda diddordebau gwahanol ac i wrando ar eu barn am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r hyn a glywsom gan bobl yn ystod y gweithgaredd ymgysylltu hwn.